Dla kandydatów

Dziękujemy za zainteresowanie naszą szkołą.
Zapraszamy do wyboru naszych oddziałów.
 

Dla uczniów

Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest już wywieszony na tablicy ogłoszeń
Oferty pracy dla absolwentów i uczniów

Dla rodziców

Zebranie rodziców odbędzie się 3
0 maja 2018 r. o godzinie 17:00
Serdecznie zapraszamy