Dla kandydatów

Dziękujemy za zainteresowanie 
naszą szkołą
podczas Dni Otwartych
 

Dla uczniów

22 maja oraz 23 maja 2019 r.
nasi uczniowie wezmą udział
w zajęciach na Wydziale
Inżynierii Lądowej 
Politechniki Warszawskiej.

Dla rodziców

Zebranie z rodzicami
odbędzie się
w dniu 29 maja 2019 r.
o godzinie 17:00