Dla kandydatów

Szanowni Państwo, w sprawach dotyczących rekrutacji prosimy o kontakt na adres e-mail:
rekrutacja.technikum@zs23.edu.pl

Przypominamy również o możliwości przesyłania na w/w adres kopii świadectw ukończenia szkoły w formacie PDF. Muszą to być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

W dniach 23.07.2021 – 30.07.2021 kandydaci zakwalifikowani do technikum potwierdzają wolę nauki składając:

  • oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty
  • kwestionariusz kandydata
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • deklarację woli uczęszczania na zajęcia religii/etyki
  • klauzulę obowiązku informacyjnego w związku z przyjeciem dziecka do szkoły
  • dwa podpisane zdjęcia
    Dokumenty do pobrania TUTAJ

Wykaz placówek realizujących badania lekarskie

Ulotka do pobrania

Dni otwarte.jpg

Dla rodziców

Logowanie do e-dziennika