Klasy w Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
im. prof. Zdzisława Mączeńskiego

Zgodnie z nową postawą programową kształcenia zawodowego, aby uzyskać tytuł technika budownictwa należy zdobyć trzy kwalifikacje:

 1. Jedną z następujących:
  • B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo
  • B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich albo
  • B.20 Montaż konstrukcji budowlanych
 2. B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
 3. B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
w roku szkolnym 2017/2018
otwiera klasy pierwsze z następującymi specjalizacjami:


Komputerowe wspomaganie projektowania CAD (klasa A)

Przedmioty realizowane dodatkowo:

 • projektowanie w AutoDesk AutoCAD
 • projektowanie w Graphisoft ArchiCAD

Charakterystyka specjalizacji


Budownictwo pasywne i energooszczędne (klasa E)

Przedmioty realizowane dodatkowo:

 • instalacje w budynkach pasywnych i energooszczędnych
 • technologia budownictwa pasywnego i energooszczędnego
 • projektowanie budynków pasywnych i energooszczędnych

Charakterystyka specjalizacji


Architektura wnętrz (klasa G)

Przedmioty realizowane dodatkowo:

 • architektura wnętrz
 • pracownia projektowania wnętrz

Charakterystyka specjalizacji

Języki obce

 • język angielski
 • język niemiecki/język włoski (do wyboru)

Realizowane przedmioty w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • fizyka
W ramach nauki w szkole uczniowie uczą się następujących przedmiotów zawodowych:
 • budownictwo ogólne
 • dokumentacja techniczna
 • działalność gospodarcza w budownictwie
 • technologia murarsko-tynkarska
 • organizacja robót budowlanych
 • kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa (m.in. w programie NormaPRO) 
 • konstrukcje budowlane
 • pracownia dokumentacji technicznej 
 • pracownia murarsko-tynkarska 
 • pracownia organizacji robót budowlanych
 • pracownia kosztorysowania i dokumentacji budowlanej
 • język angielski zawodowy
Doświadczenie zawodowe:
 • w klasie drugiej uczniowie realizują przez jeden dzień w tygodniu zajęcia praktyczne (pracownia murarsko-tynkarska) w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5
 • w klasie trzeciej odbywają czterotygodniową praktykę zawodową
 • przez cały okres nauki biorą udział w szkoleniach organizowanych przez firmy budowlane, zdobywając dodatkowe certyfikaty zawodowe
Zdobywanie kwalifikacji zawodowych:
 • pod koniec klasy drugiej - kwalifikacja B.18 "Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich" 
 • pod koniec klasy trzeciej - kwalifikacja B.33 "Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych" 
 • po pierwszym semestrze klasy czwartej - kwalifikacja B.30 "Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej"