Organizacja roku szkolnego 2014/2015

Semestr I   1 września 2014 r. - 16 stycznia 2015 r.
dla klas maturalnych do 12 grudnia 2014 r.
 
Semestr II   2 luty 2015 r. - 26 czerwca 2015 r.
dla klas maturalnych: 15 grudnia 2014 r. - 24 kwietnia 2015 r.
 
 
Wrzesień    
1.IX   - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 10:00
 
3.IX.   - spotkanie informacyjno-organizacyjne dla rodziców klas pierwszych
    - zebranie z rodzicami
 
8 - 9.IX.   - giełda podręczników używanych
 
2 - 12.IX.   - zajęcia integracyjne w klasach pierwszych "Moja fajna klasa"
 
8 - 19.IX.   - informacje dla maturzystów o zasadach egzaminów maturalnych i egzaminie zawodowym
 
17.IX.   - zebranie rodziców klas pierwszych z psychologiem i pedagogiem
 
do 23.IX.   - termin składania przez uczniów klas IV deklaracji maturalnych do wychowawców klas
 
29 - 30.IX.   - Sejmik Samorządu Uczniowskiego
 
Październik    
do 6.X.   - przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji w klasach pierwszych
 
14.X.   - ślubowanie klas pierwszych
    - uroczystość z okazji Dnia KEN
 
20 - 24.X.   - Tydzień Patrona Technikum Budowlanego nr 1
 
22.X.   - zebranie z rodzicami wszystkich klas
 
Listopad    
XI   - matura próbna z języka polskiego, matematyki, języka obcego
 
do 14 XI.   - wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach maturalnych
 
19.XI.   -zebranie z rodzicami wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych
 
Grudzień    
do 5.XII   - wystawianie ocen semestralnych w klasach maturalnych
 
10.XII.   - zebranie z rodzicami klas maturalnych - przekazanie wyników klasyfikacji semestralnej
 
12.XII   - koniec I semestru w klasach maturalnych
 
22 - 31.XII   - zimowa przerwa świąteczna
 
Styczeń    
2.I.   - dzień wolny od zajęć lekcyjnych
 
8.I.   - egzamin zawodowy z kwalifikacji B.18 - część pisemna (poprawkowy dla klas III)
 
9.I.   - wystawienie propozycji ocen semestralnych w klasach I - III
 
9.I. - 27.II.   - egzamin zawodowy z kwalifikacji B.18 - część praktyczna (poprawkowy dla klas III)
 
14.I.   - zebranie z rodzicami  w klasach I - III; przekazanie informacji o proponowanych ocenach semestralnych;  w klasach maturalnych - dzień otwarty
 
16.I.   - Studniówka
 
19 - 30.I.   - ferie zimowe
 
Luty    
7.II.   - ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych
 
II.   - próbna matura z matematyki
 
Marzec    
do 20.III.   - wystawianie propozycji ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
 
25.III.   - zebranie rodziców wszystkich klas; w klasach maturalnych przekazywanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych
 
Kwiecień    
2 - 7.IV.   - wiosenna przerwa świąteczna
 
do 17.IV.   - termin wystawiania ocen końcoworocznych w klasach maturalnych
 
24.IV.   - zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 
 
29.IV.   - zebranie z rodzicami w klasach I - III
 
Maj    
4 - 6.V.   - część pisemna egzaminu maturalnego; dla klas I i II - dzień wolny
 
4 - 30.V.   - praktyki zawodowe dla uczniów klas III 
 
7 - 30.V.   - część pisemna i ustna egzaminu maturalnego
 
do 29.V.   - wystawienie propozycji ocen końcoworocznych w klasach I - III
 
26.V. - 6.VII   - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach II (część praktyczna)
 
Czerwiec    
3.VI.   - zebranie z rodzicami przekazanie informacji o proponowanych ocenach końcoworocznych
 
5.VI.   - dzień wolny
 
15.VI.   - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach IV (cześć pisemna)
 
16.VI.   - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w klasach IV (cześć praktyczna)
 
do 17.VI.   - termin wystawiania ocen końcoworocznych
 
22.VI.   - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla klas II i III (część pisemna)
 
23.VI.   - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla klas III (część praktyczna)
 
26.VI.   - zakończenie roku szkolnego 2014/2015