W związku z wdrożeniem reformy systemu edukacji  biblioteka szkolna poleca wszystkim zainteresowanym uczniom i ich rodzicom stronę internetową projektu Dobra Szkoła. http://reformaedukacji.men.gov.pl/

Przygotowana reforma edukacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom większości Polaków, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji. Zmiany są przemyślane i zaplanowane na wiele lat. Zależy nam na tym, aby każdy uczeń, bez względu na to skąd pochodzi oraz jaki jest status materialny jego rodziców miał dobrą szkołę i dobrą edukację. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego silnie powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych.
Na polecanej stronie internetowej znajdą Państwo informacje na temat zmian w edukacji z punktu widzenia rodzica, ucznia, nauczyciela i organu prowadzącego szkołę.

Wszystkim zainteresowanym polecamy także stronę Instytutu Badań Edukacyjnych: http://www.ibe.edu.pl/pl/o-instytucie/misja

Rodzicom przypominamy również o ich prawach i obowiązkach ustawowych względem dzieci i szkoły. Katalog wyciągów z aktów prawnych jest dostępny pod adresem: https://men.gov.pl/pl/zycie-szkoly/rady-rodzicow.  Wciąż aktualny jest poradnik dla rodziców, opracowany w ramach projektu Szkoła Współpracy (http://szkolawspolpracy.pl/poradnik-rodzica/). 

Informujemy także, że w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła już realizację  zadania publicznego pn. „Prowadzenie przez specjalistów  ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich rodziców oraz innych podmiotów działających na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”. więcej informacji: https://men.gov.pl/zwiekszanie-szans/bezpieczna-i-przyjazna-szkola/bezplatna-pomoc-telefoniczna-i-online-dla-uczniow-rodzicow-i-nauczycieli-juz-dostepna.html

Biblioteka poleca również artykuł Ryszarda Tadeusiewicza "Zagrożenia w cyberprzestrzeni" (http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_410_05_Tadeusiewicz.pdf).

Polecamy również:
Jak kochać i wymagać - poradnik dla rodziców