Zajęcia praktyczne w roku szkolnym 2017/2018

 Nasi uczniowie w bieżącym roku szkolnym odbywają zajęcia z pracowni murarsko-tynkarskiej w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie.

Harmonogram zajęć:

II A - poniedziałek
II E - wtorek
II G - piątek