Technikum Budowlane nr 1 im. Z. Mączeńskiego
ul. Górnośląska 31
00-432 Warszawa

Telefony:

 • Sekretariat uczniowski:
  621 13 50 wew. 25
 • Sekretariat Dyrektora:
  628 68 03
 • Pedagog szkolny:
  621 28 84 lub wew. 15
 • Pokój nauczycielski:
  628 68 03 wew. 17
 • Rada Rodziców:
  621 88 50 lub wew. 12

Adres e-mail:

technikum@zs23.edu.pl

technikum@technikumbudowlane.edu.pl

sekretariat_ucz@zs23.edu.pl

sekretariat@zs23.edu.pl