Polski Związek Pracodawców Budownictwa jest ogólnopolską organizacją zrzeszającą największe firmy z branży budowlanej to jest około 70% potencjału rynku generalnego wykonawstwa. Reprezentuje on interesy zarówno największych firm budowlanych działających na krajowym rynku budowlanym, jak też firm małych i średnich.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa realizuje w chwili obecnej projekt - Wzmocnienie umiejętności językowych u uczniów i absolwentów techników budowlanych oraz pracowników budowlanych poprzez stworzenie aplikacji komputerowej do samodzielnej nauki technicznego języka angielskiego. 2011-1-PL1-LEO05-19889

Głównym celem projektu Build Your English jest umożliwienie młodym ludziom – uczniom budowlanych szkół technicznych oraz pracownikom budowlanym zdobycia umiejętności posługiwania się technicznym językiem angielskim. Projekt zakłada stworzenie specjalnego program komputerowego do nauki języka angielskiego o profilu budowlanym. Aplikacja jest dostępna na stronie www.buildyourenglish.eu.