Pierwszy dzień otwarty

13 marca 2013 r. odbył się w naszej szkole dzień otwarty, na którym gościliśmy kandydatów do naszego technikum oraz ich rodziców. Spotkanie rozpoczęło się w sali gimnastycznej, gdzie pani wicedyrektor Grażyna Dębowska przekazała informacje o naszej szkole. Kandydatów najbardziej interesował temat rekrutacji oraz poszczególnych kwalifikacji w otwieranych oddziałach. Następnie gimnazjaliści i ich rodzice zastali zaproszeni do obejrzenia szkoły - mogli zobaczyć poszczególne sale lekcyjne, porozmawiać z uczniami technikum oraz z nauczycielami uczącymi w naszej placówce.