VI Finał Konkursu Wiedzy o Patronie - profesorze Zdzisławie Mączeńskim

W ramach obchodów Tygodnia Patrona szkoły, 21 listopada 2012 r. odbył się VI Finał Konkursu Wiedzy o profesorze Zdzisławie Mączeńskim. Po eliminacjach wewnątrzklasowych przeprowadzonych tradycyjnie wśród uczniów klas pierwszych do walki o zwycięstwo zakwalifikowanych zostało 10 uczniów. W jury konkursu zasiadali: prof. Marek Kisilowski - prawnuk naszego patona, p. Barbara Młynarska - przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów, p. Barbara Krakós - dyrektor Zespołu Szkół nr 23 oraz p. Grażyna Dębowska - wicedyrektor szkoły.

Uczestnicy finału mieli za zadanie trzykrotnie wylosować pytanie dotyczące życia i dorobku zawodowego profesora Zdzisława Mączeńskiego oraz wykazać się wiedzą z tego tematu. Członkowie jury oceniali każdą odpowiedź oraz skrzętnie notowali przyznane za nią punkty. Następnie, po krótkiej "naradzie" komisji, wyłoniono zwycięzców.

Pierwsze miejsce zajęła Pękala Kinga z klasy I B, drugie Muracki Szymon z klasy I C, a trzecie Obiała Bartłomiej z klasy I C. Profesor Marek Kisilowski wręczył zwycięzcom nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki.