Ślubowanie klas pierwszych

15.10.2012 roku w "samo południe "na sali gimnastycznej spotkali się nauczyciele i uczniowie. Nie połączyła ich jednak wspólna pasja do sportu, a chęć uroczystego świętowania dwóch ważnych uroczystości - święta z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas pierwszych.

Uroczystość prowadziła pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 - Barbara Krakós i to ona skierowała najpierw kilka słów do nauczycieli, życząc im samych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym. Podobny cel przyświecał kolejnemu mówcy, przewodniczącemu Rady Rodziców panu Antoniemu Mukoidowi, który również podziękował nauczycielom za ich wysiłek wkładany w wychowanie młodych ludzi. Potem wszyscy uczniowie Technikum Budowlanego mieli okazję zapoznać się z biografią patrona szkoły - prof. Z Mączeńskiego, którą zaprezentowali uczniowie kl. I A: Weronika Andrasik i Szymon Witan. Wymienione imponujące osiągnięcia zawodowe naszego patrona (był architektem, pedagogiem, prorektorem, dziekanem, autorem podręczników...) zadziwiły niejednego ucznia! Wszyscy zapragnęli prześcignąć mistrza, jednak aby tego dokonać ,"pierwszaki" musiały najpierw zostać pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

Druga część uroczystości poświęcona była ślubowaniu. Na podium, przy poczcie sztandarowym Technikum Budowlanego Nr 1 stali reprezentanci poszczególnych klas i przyrzekali, że będą godnie reprezentować naszą szkołę, dbać o jej dobre imię, że będą rzetelnie i uczciwie pracować, nie zapominając także o tym, by rozwijać i kształtować siebie.

Koniec uroczystości był już mniej oficjalny. Pani wicedyrektor - Grażyna Dębowska przekazała na ręce wychowawców poszczególnych klas krawaty z logo szkoły. A potem wszyscy rozeszli się do sal, by tam ujarzmić niesforną materię krawatów i pięknie je związać.