Sejmik Samorządu Uczniowskiego

W dniach 04 i 05.09.2012 r. przedstawiciele klas Technikum Budowlanego brali udział w obradach sejmiku uczniowskiego działającego przy Zespole Szkół Nr 23.

Na spotkaniu była obecna również pani Dyrektor Barbara Krakós, pani Wicedyrektor do spraw Technikum - Grażyna Dębowska i pani Wicedyrektor do spraw liceum -Lidia Bierzniewska oraz opiekunowie Samorządu tj. pani prof. Elżbieta Ciurzyńska, pani prof. Żaklina Kościuk i pani prof. Kamila Borkowska.

"Sejmiki są po to, aby wspólnie rozwiązywać nasze problemy. Te spotkania są po to, by kształtować naszą szkołę. " Tak rozpoczęła swoje przemówienie - ( słowa padły z ust ) otwierając kolejny rok naszej pracy - pani dyrektor, Barbara Krakós. Gromkie brawa oznaczały uznanie dla słów pani Dyrektor i wskazywały na zapał, z jakim zabraliśmy się do działania.

Radziliśmy nad wieloma sprawami, a najważniejsze z nich to: poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego w szkole, podniesienie poziomu nauczania i frekwencji, pomoc koleżeńska, większa dyscyplina w procesie uczenia się. Choć przedstawiciele klas obradujący na sejmiku jednogłośnie stwierdzili, że nasza szkoła jest bezpieczną placówką, to i tak razem z panią pedagog Agnieszką Michałowską opracowaliśmy ankietę, która ma na celu jeszcze dokładniejsze ustalenie poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły.

W drugim dniu obradowania ustalony został nowy skład Samorządu, i tak w roku szkolnym 2012/2013:

Przewodniczącą SU została Joanna Kamińska z kl. II KL
wiceprzewodniczącym do spraw TB- Łukasz Orzechowski z kl. III C
wiceprzewodniczącą do spraw LO- Patrycja Panasewicz z kl. II GL
skarbnikiem- Dawid Owczarek z kl. III A

W skład komisji informacyjnej weszli: Angelika Mazurkiewicz z II KL, Kamil Zając z III C, Ania Wikieł z II GL oraz Mateusz Gazda z II D.Do komisji dyscyplinarnej należą : Klaudia Wiśniewska z kl.I KL, Kamińska Joanna , Łukasz Orzechowski, Mateusz Gazda, Angelika Mazurkiewicz, Kamil Zając, Ania Wikieł, Patrycja Panasewicz