Spotkanie z prof. Markiem Budzyńskim

W dniu 4 czerwca uczniowie naszego technikum spotkali się w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Dobrej w Warszawie z twórcą jego projektu prof. dr hab. Markiem Budzyńskim - jednym z najwybitniejszych absolwentów naszej szkoły.

W czasie spotkania z młodzieżąProfesor opowiedział o przebiegu swojej drogi życiowej i kariery zawodowej, począwszy od Technikum Budowlanego przy ul. Górnośląskiej, poprzez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, którego jest teraz wykładowcą. Pokazał pierwsze nagrodzone projekty konkursowe - jeszcze z okresu studiów, projekty realizowane w czasie swojego pobytu za granicą oraz założenia urbanistyczne i projekty warszawskiej dzielnicy mieszkaniowej Ursynów, którą tworzył od jej początków.

Nasi uczniowie mieli okazję poznać też najbardziej znane i cenione projekty architektoniczne Profesora - kompleks budynków Sądu Najwyższego przy ul. Krasińskich, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, kompleks budynków Opery i Filharmoniii Podlaskiej - Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, projektowany obecnie kampus Uniwersytetu w Białymstoku oraz znakomity - wyróżniony I nagrodą w konkursie - projekt Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.

Profesor Marek Budzyński wspominał też swoje lata szkolne, podkreślał jak dużo dała mu możliwość bezpośredniego kontaktu z materią budowlaną, taką jak np. drewno, w czasie warsztatowych zajęć praktycznych. Bardzo ciepło opowiadał także o swoim zaangażowaniu w zajęcia sportowe, które w tym czasie były integralnym punktem całej edukacji wtechnikum przy Górnośląskiej.

Na koniec naszego spotkania młodzież miała możliwość zadania Panu Profesorowi pytań m.in. dotyczących planów rozwoju Warszawy, zabudowy jej centrum i Placu Zwycięstwa, a także obejrzenia gmachu BUW w towarzystwie jego twórcy. Profesor zwracał uwagę naszych uczniów zarówno na założenia i detale architektoniczne, jak i na samą ideę całego budynku wraz z jego oryginalnym otoczeniem.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi Markowi Budzyńskiemu za spotkanie i poświęcony czas naszym uczniom, mając jednocześnie nadzieję na kontynuowanie takich spotkań w przyszłości.