Wyjazd do Zakładu Suchych Zapraw Sopro

16 października 2012 roku firma Sopro po raz kolejny zafundowała naszym uczniom wycieczkę autokarową do Zakładów Suchych Zapraw. Wzięły w niej udział klasy IV A oraz IV C wraz z opiekunami. Na miejscu nasi uczniowie zostali zaznajomieni z tajnikami pracy zakładowego laboratorium oraz mieli możliwość obejrzenia całego procesu produkcyjnego - od momentu rozładunku z samochodów dostarczających surowce do załadowania gotowych produktów na samochody ciężarowe. W fabrycznym laboratorium uczniowie dowiedzieli się jak wszystko jest dokładnie badane (zgodnie z międzynarodowymi normami) i sprawdzane pod względem jakościowym. Wszyscy uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękowali za zorganizowanie wycieczki przedstawicielowi firmy Sopro - panu Marcinowi Serwinowi.

Oto kilka zdjęć z wycieczki: