Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

28 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00 odbyło się w dużej sali gimnastycznej uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013. Pani dyrektor Barbara Krakós odczytała na wstępie listy: pani Krystyny Szumilas - Ministra Edukacji Narodowej oraz pana Karola Semika - Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Następnie skierowała swoje słowa do uczniów Technikum, grona pedagogicznego oraz rodziców, dziękując wszystkim za wytężoną pracę, gratulując osiągniętych sukcesów oraz życząc udanych i bezpiecznych wakacji. Pani Barbara Młynarska - przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Budowlanego nr 1, mówiła o pięknym zawodzie technika budowlanego, jego perspektywach dalszego rozwoju zawodowego oraz atrakcyjnosci pracy. Wspomniała o zbliżającym się jubileuszu 95-lecia szkoły, który odbędzie się w październiku 2013 r. Następnie pan Antoni Mukoid - przewodniczący Rady Rodziców, złożył gratulacje uczniom otrzymującym w dniu dzisiejszym świadectwa i wyróżnienia, dziękował za współpracę, życzliwość i opiekę nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły.

Po przemówieniach głos zabrała pani wicedyrektor Grażyna Dębowska, która przypomniała, iż nauka w technikum nie należy do łatwych - poza przedmiotami ogólnokształcącymi uczniowie muszą opanować jeszcze wiedzę z przedmiotów zawodowych. Pani wicedyrektor podsumowała mijający rok szkolny, wymieniając konkursy i szkolenia w których brali udział nasi uczniowie:

 • projekt "Młody fachowiec - warsztaty budowlane" - uczniowie klas trzecich
 • X Edycja Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości - uczniowie klas czwartych
 • Konkurs "Rekiny przedsiębiorczości" - uczniowie klas czwartych
 • Konkurs "Buduj z pasją" - pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim dwóch uczniów klasy III A - Sadowski Patryk, Zych Sławomir; siódme miejsce w etapie centralnym
 • XXVI Olipiada Wiedzy i Umiętności Budowlanych - uczniowie klas trzecich i czwartych
 • praktyka zawodowa w Lipsku - 21 uczniów klas trzecich
 • konferencja "Europass - kluczem do sukcesu" - 21 uczniów klas trzecich
 • spotkanie z profesorem Markiem Budzyńskim, architektem, absolwentem naszej szkoły - przedstawiciele wszystkich klas
 • szkolenie "Kolor w budownictwie, techniki dekoracyjne" - prowadzone przez firmę Deco Polska
 • szkolenie "Nowoczesne technologie w budownictwie" - prowadzone przez firmę Sopro Polska
 • wyjazd do zakładu suchych zapraw w Kielcach - firma Sopro Polska
 • nowoczesne technologie pomiarowe - prowadzone przez firmę TPI
 • spektakl profilaktyczny "Niebezpieczna gra" - uczniowie klas II B i II D
 • turniej Powiśla - uczniowie klasy II C

Następnie na scenę zostali zaproszeni uczniowie z najwyższą średnią uzyskaną na świadectwie szkolnym: Włodarski Tomasz z klasy III B (średnia 4,79) oraz Karlicki Paweł z klasy II A (średnia 4,78). Wyróżnienia otrzymali także: Boguszewski Paweł, Świderski Robert, Gąstał Konrad, Boński Przemysław, Kalota Katarzyna, Gabriołek Patryk, Bakierski Sebastian, Zając Kamil, Wasilewski Michał oraz Sadowski Mateusz. Listę nagrodzonych powiększył Śliwa Maciej z klasy II C za 100 % frekwencję w roku szkolnym 2012/2013.

Za najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych uhonorowani statuetką Dyrektora szkoły zostali:

 • w klasach pierwszych - Boguszewski Paweł I C oraz Świderski Robert I C - średnia 5,0
 • w klasach drugich - Karlicki Paweł II A - średnia 5,2
 • w klasach trzecich - Gąstał Konrad III A oraz Włodarski Tomasz III B - średnia 4,75

W dalszej kolejności poproszono Mateusza Gazdę z klasy II B, który w wyniku głosowania uczniów szkoły otrzymał tytuł "Ucznia roku". Nagrodę wręczała pani Elżbieta Ciurzyńska - opiekunka Samorządu Uczniowskiego. Z jej rąk odebrał także nagrodę Kamil Zając, za wyróżniającą pracę w Samorządzie Uczniowskim.

Nagrody za osiągnięcia sportowe:

 • Śródmiejska Liga Siatkówki - Gadzińska Elwira, Sygitowicz Joanna
 • I miejsce w Szkolnym Turnieju Mini-Siatkówki o puchar przechodni dyrektora szkoły - Gadzińska Elwira, Sygitowicz Joanna
 • I miejsce w Szkolnym Turnieju Mini-Siatkówki o puchar przechodni dyrektora szkoł - Dzik Maciej, Modzelewski Kamil
 • I miejsce w Szkolnym Turnieju Koszykówki o puchar przechodni dyrektora szkoły - Tubacki Tomasz, Dziedzic Mateusz, Maciążek Piotr
 • II miejsce w Szkolnym Turnieju Koszykówki o puchar przechodni dyrektora szkoły - Godziebiewski Adrian, Janaszek Dawid, Modzelewski Kamil, Trześniewski Michał, Wypniewski Dominik
 • III miejsce w Szkolnym Turnieju Koszykówki o puchar przechodni dyrektora szkoły - Pekura Mirosław, Sroga Michał, Różański Daniel, Śliwa Maciej
 • III miejsce w Turnieju Powiśla w piłce nożnej - Sobkiewicz Eryk, Sroga Sebastian, Bieńko Piotr, Sosnowski Marcin, Wardak Hubert, Wojnowski Aleksander, Śliwa Maciej.

Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez panią Bogumiłę Cłapę-Konopkę wraz z uczniami z klasy I KL i II D.