Zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych

26 kwietnia 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych, podczas którego nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom. Pani dyrektor Barbara Krakós podziękowała uczniom za ich wyniki w nauce oraz sukcesy pozaszkolne. Następnie, po wręczeniu nagród, uczniowie klas czwartych otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Miłą niespodzianką był przygotowany przez Samorząd uczniowski krótki program artystyczny. Na koniec pani wicedyrektor Grażyna Dębowska życzyła wszystkim uczniom powodzenia na egzaminie maturalnym oraz na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.