Prace wykonane pod kierunkiem pani Krystyny Kowalewskiej.