27 marca 2014 uczniowie czwartych klas Technikum Budowlanego nr 1 wzięli udział w Dniu Budowlańca w SGGW w Warszawie.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie jest uczelnią z prawie 200-letnią tradycją. SGGW, pomimo iż zaczynała jako szkoła rolnicza prawie dwa wieki temu, dziś jest uczelnią nowoczesną, o czym świadczą m.in. najnowocześniejsze laboratoria badawcze, uczestnictwo w wielu programach międzynarodowych (wymiana zarówno studentów, jak i wykładowców) oraz jeden z najnowocześniejszych kampusów w Polsce.

Nasi uczniowie podczas odbywającego się Dnia Budowlańca, zorganizowanego przez studentów SGGW, mogli obejrzeć jedno z najnowocześniejszych laboratoriów na tej uczelni, wysłuchać wykładów zaproszonych gości z branży budowlanej oraz przyjrzeć się z bliska uczelni.

II Ogólnopolska Konferencja Studentów Budownictwa „Dzień Budowlańca w SGGW”, w Centrum Naukowo-Dydaktycznym – Laboratorium Centrum Wodne, rozpoczęła się przywitaniem gości przez Samorząd Studentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Podczas inauguracji Dnia Budowlańca głos zabrali m.in. wykładowcy z Wydziału, Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Bogdan Klepacki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa inż. Mieczysław Grodzki oraz Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach.

Zaprezentowana została krótko Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Następnie rozpoczęły się bloki konferencji, podczas których uczestnicy mogli wysłuchać ciekawych referatów, zapoznać się z wielkimi projektami inżynierskimi, pracą inżynierów budownictwa oraz ofertą przybyłych firm. Kolejnym etapem było zwiedzanie przez uczniów laboratoriów w Centrum Wodnym. W każdym z laboratoriów uczniowie zapoznali się krótko z tematyką prowadzonych badań, na koniec wizyty w każdym laboratorium usłyszeli pytania konkursowe. Po wizycie w laboratoriach uczniowie wzięli udział w konkursie, który został rozstrzygnięty pod koniec konferencji. Dwóch z naszych uczniów wygrało nagrody

http://wbis.sggw.pl/galeria-zdjec/dzien-budowlanca-2014/

Malwina Winiarska

Image X of Y | « Previous | Next »