W dniu 12 marca 2014 r. odbył się w naszej szkole pierwszy dzień otwarty, na którym spotkaliśmy się z osobami zainteresowanymi kontynuowaniem nauki w naszej szkole. Przybyłym gościom przekazano informację o ofercie edukacyjnej na następny rok szkolny - m.in. o specjalizacji - komputerowe wspomaganie projektowania w AutoCad i ArchiCad.

Wspominano także, iż nasze Technikum należy do Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkól w Polsce i obchodziło w tym roku szkolnym 95-lecie powstania. Mówiliśmy także o wynikach egzaminu maturalnego (95 %) i egzaminu zawodowego (85 % - najwyższa zdawalność w Warszawie).

Po części oficjalnej zebrani goście zostali zaproszeni do zwiedzenia naszej placówki, gdzie mogli zobaczyć wyposażenie sal (m.in. w tablice interaktywne) i porozmawiać z uczniami naszego technikum.

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy do powiększenia grona uczniów naszej szkoły.

Image X of Y | « Previous | Next »