Wyjście do GUS klasy IV C

16 października 2013 r. byliśmy na wycieczce w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie zwiedziliśmy Centralne Archiwum Statystyczne. Stanowi ono archiwum zakładowe GUS-u o powierzonym zasobie archiwalnym, tzn. że jest uprawnione do stałego przechowywania posiadanych zbiorów. Przechowywane są tutaj materiały archiwalne związane z funkcjonowaniem instytucji statystycznych na ziemiach polskich do roku 1944 oraz działalnością jednostek organizacyjnych podległych Prezesowi GUS po 1945 r., które zakończyły swoją działalność. Również w archiwum przechowuje się zbiory dokumentacji własnej GUS i jednostek podległych działających po 1945 r. Zbiory te są udostępniane zainteresowanym.

Kamil Grubek, Damian Wawer

Image X of Y | « Previous | Next »