Konferencja e-skill

13 września 2013 roku chętni uczniowie z klas IV A, IV B,IV C i II A uczestniczyli w konferencji zamykającej projekt "Kwalifikacje, ITC i kultura ekologiczna w sektorze budownictwa". Podczas spotkania, które miało mijesce w Novotelu przy ul. Marszałkowskiej 84 i było zorganizowane przez PZPB wysłuchaliśmy podsumowania dwuletniego projektu e-SKILL, którego głównym celem jest poprawa kompetencji pracowników budowlanych, w szczególności w zakresie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz wspóldziałania zgodnie z wytycznymi odnoszącymi się do zrównoważonego budownictwa. Szkolenie e-sklll oparte na narzędziach IT ma wspomóc pracowników budowlanych w zdobyciu odpowiedniej wiedzy i umiejętności. E-skill charakteryzuje się ponadnarodowym podejściem do problemów ochrony środowiska, promuje filozofię zielonej kultury w sektorze budownictwa oraz jest zgodne z kierunkiem wytyczonym przez standaryzację kształcenia w Unii Europejskiej
Korzystanie z platformy jest bezpłatne.
Celem projektu jest:

  •  opracowanie nowych produktów i usług mających na celu wspieranie nisko oraz niewykwalifikowanych pracowników w sektorze budownictwa, których doświadczenie opiera się głównie na poza formalnym i nieformalnym uczeniu się,
  • dostosowanie wszystkich materiałów szkoleniowych dla krajów uczestniczących w projekcie,
  • zawarcie w treści szkolenia informacji oraz materiałów dotyczących zrównoważonego budownictwa,
  • użycie metod szkoleniowych opartych na serwisach społecznościowych,
  • stworzenie dyplomu potwierdzającego doświadczenie i umiejętności nabyte przez pracowników.

Informacje oraz wiedza zawarta w szkoleniu e-skill przedstawiona jest w bardzo przystępny sposób, wspierają ją interaktywne ćwiczenia, filmy instruktażowe i prezentacje. Dla osób, które są bardziej zainteresowane tematem zamieszczono dodatkowe linki.
Aby skorzystać ze szkolenia wystarczy zarejestrować się na stronie kursu: www.e-skill.eu/lms/index.php lub wejść na niego bezpośrednio używając swego konta na Facebooku.
Dodatkowym atutem jest możliwość zapoznania się z tą samą treścią w językach: angielskim, hiszpańskim, litewskim i włoskim.

nauczycielka - Magdalena Wasilewska

Image X of Y | « Previous | Next »