Pielgrzymka do Częstochowy

8 października 2013 r. nasi tegoroczni maturzyści wyjechali do Częstochowy biorąc udział w Pielgrzymce Maturzystów Archidiecezji Warszawskiej. Uczestnicy wzięli udział we Mszy Świętej oraz Akcie zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie. Wysłuchali słów skierowanych do nich przez Kuratora Oświaty oraz uczestniczyli w konferencji księdza P. Pawlukiewicza. Oczywiście nie zabrakło także czasu na zwiedzanie Jasnej Góry.

Image X of Y | « Previous | Next »