Nasi uczniowie z klas trzecich odbywają właśnie praktyki zawodowe między innymi na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Na uczelni pracują w laboratoriach poznając metody badania materiałów budowlanych takich jak beton. Oto kilka przysłanych zdjęć, na których można obejrzeć co już poznali nasi praktykanci.

Image X of Y | « Previous | Next »