6 czerwca uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w pierwszej części projektu edukacyjnego „Bliżej gwiazd”. Projekt ten ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu astronomii i fizyki, a prowadzony jest przez Fundację Edukacji Astronomicznej.
Na zajęciach nasi uczniowie wzięli udział w wykładzie poświęconym ewolucji gwiazd i procesach fizycznych w nich zachodzących, omówiona została charakterystyka naszej galaktyki oraz jej składowych (m.in. dysku galaktycznego, jądra i ramion). Wykład przeprowadziła dr hab. Małgorzata Królikowska - Sołtan, prof. Centrum Badań Kosmicznych PAN.
Następnie każda klasa wzięła udział w części warsztatowej pracując z diagramem H-R opisującym ścieżki ewolucyjne gwiazd, wytłumaczony został uczniom związek pomiędzy kolorem gwiazdy, a temperaturą i reakcje termojądrowe.
Następny cykl spotkań rozpocznie się we wrześniu.

Image X of Y | « Previous | Next »