Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014

2 września 2013 r. o godzinie 10:00 odbyło się w dużej sali gimnastycznej uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan Wiktor Piwkowski - sekretarz generalny PZITB, pani Barbara Młynarska - przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Budowlanego nr 1, pan Antoni Mukoid - przewodniczący Rady Rodziców. Pani dyrektor Barbara Krakós przywitała przybyłych gości, grono pedagogiczne, zgromadzoną młodzież - w szczególności uczniów klas pierwszych. Mówiła o tegorocznym 95-leciu naszej szkoły, wynikach egzaminu maturalnego i wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, odczytała list pani Krystyny Szumilas - Ministra Edukacji Narodowej . Pan Wiktor Piwkowski otrzymał z rąk pani dyrektor Barbary Krakós i pani wicedyrektor Grażyny Dębowskiej krawat z logiem szkoły jako symbol przynależności do społeczności szkolnej. Pan Wiktor Piwkowski zwrócił uwagę naszych uczniów na rangę zawodu technika budowlanego, na przywrócenie uprawnień budowlanych technikom, mówił o pięknie zawodu i wspaniałych sukcesach naszych absolwentów. Pani Barbara Młynarska - przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów Technikum Budowlanego nr 1, mówiła o pięknym zawodzie technika budowlanego, jego perspektywach dalszego rozwoju zawodowego oraz atrakcyjnosci pracy. Wspomniała o zbliżającym się jubileuszu 95-lecia szkoły, który odbędzie się w październiku 2013 r. Następnie pan Antoni Mukoid - przewodniczący Rady Rodziców życzył uczniom osiągnięcia sukcesów w nauce, nawiązania przyjaźni, zrealizowania własnych zainteresowań.

Następnie pani wicedyrektor przedstawiła wychowawców klas pierwszych i zaprosiła wszystkich uczniów na spotkania z wychowawcami do poszczególnych sal lekcyjnych.

Image X of Y | « Previous | Next »