Śladami profesora Zdzisława Mączeńskiego

21 października miała miejsce bardzo ciekawa wycieczka klas II B i II C pt.: „ Śladami prof. Zdzisława Mączeńskiego”.

Spacer rozpoczęliśmy od najbliższego sąsiedztwa naszej szkoły – kwartału miejskiego ograniczonego ulicami Górnośląską, Hoene-Wrońskiego i Myśliwiecką, czyli tzw. Kolonii Profesorskiej . Kolonia ta powstała w ramach Spółdzielni Mieszkaniowej Profesorów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej w latach 1920 – 1928. Inicjatorem i pomysłodawcą jej powstania był prof. Z. Mączeński. Wszystkie domy tego osiedla są domami własnymi czołowych architektów polskich okresu II Rzeczypospolitej, m.in. Mariana Lalewicza, Oskara Sosnowskiego, Rudolfa Świerczyńskiego, Kazimierza Tołłoczko, Alfonsa Graviera (twórcy naszego technikum), Antoniego Ponikowskiego, Romualda Gutta, Zdzisława Mączeńskiego. Kolonia jest przepięknie położona na skarpie wiślanej, wśród zieleni. Pierwotne założenie urbanistyczne opierało się o centralnie położony placyk, przypominający rynek małego miasteczka, otoczony willami w stylu dworkowym. Dzisiaj układ ten jest nieczytelny. Osią założenia urbanistycznego jest piesza uliczka wspinająca się schodkami pomiędzy ulicami Hoene-Wrońskiego i Myśliwiecką. Wychodząc na ul. Myśliwiecką przechodzimy przez furtkę z napisem „ulica Profesorska”.

Idziemy w górę ulicą Górnośląską, potem Wiejską, mijamy gmach Sejmu Rzeczypospolitej i przez bramę podchodzimy do budynku Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej przy ul. Wiejskiej 10. Budynek powstał w 1929 roku jako siedziba Izby Przemysłowo – Handlowej, a jego autorem jest prof. Zdzisław Mączeński. Budynek powstał w monumentalnym ciężkim stylu klasycznego modernizmu. Wejście główne zaznaczone jest portykiem w wielkim porządku o czterech podwójnych kolumnach z czarnego kamienia. Nad głównym wejściem umieszczono godło Rzeczypospolitej, po jego lewej stronie znajduje się koło zębate – symbol przemysłu, po prawej stronie róg obfitości jako alegoria handlu przynoszącego dobrobyt.

Ostatnim etapem wycieczki jest wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Wiejskiej 18 – prosty, modernistyczny, surowy. Początkowo budzi zdumienie uczniów swoją ascetyczną formą i pozornym brakiem detalu architektonicznego. Dopiero kiedy zwracamy uwagę na portal obramowany kolumnami, symetrycznie rozmieszczone okna i elewację ze żłobkowanego piaskowca , tak z pozoru skromną, wykonaną z przedziwną dokładnością, nowoczesną a odmienną od współczesnej, cichną głosy dezaprobaty i zdumienia.

Na zakończenie podsumowujemy:

Klasyfikacja obejrzanych obiektów:

  • Budynki jednorodzinne w stylu dworkowym
  • Budynek użyteczności publicznej – w stylu klasycznego modernizmu
  • Budynek wielorodzinny – modernistyczny

Pojęcia do zapamiętania: detal architektoniczny, elewacja frontowa, wielki porządek w elewacji, portyk wejściowy, portal, przyziemie, attyka.

Krystyna Kowalewska

Image X of Y | « Previous | Next »