• Biblioteka Narodowa jest centralną biblioteką państwa. • Utworzona została w roku 1928 rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej. • Biblioteka gromadzi, opracowuje i rejestruje w postaci bieżącej i retrospektywnej bibliografii narodowej, a także chroni i udostępnia dawny i współczesny dorobek umysłowy Polaków oraz przedstawicieli narodów ściśle związanych z Polską.

18 marca 2014r. My – uczniowie III A mieliśmy zaszczyt uczestniczyć na lekcji, której celem było zapoznanie nas ze skarbami Biblioteki Narodowej, zaznajomienie z procedurami korzystania z katalogów kartkowych i internetowych bez danych. Jak każda lekcja tak i ta, chociaż odbyta poza murami szkoły, miała oprócz określonych celów – także temat: Wszyscy odnotowaliśmy w notatnikach (to zaleta takich lekcji): Biblioteka Narodowa jako warsztat pracy ucznia i przyszłego studenta.
Dzięki prezentacji medialnej poznaliśmy historię Biblioteki Narodowej, zwiedziliśmy działy a przede wszystkim przekonaliśmy się, jak ważne jest dziedzictwo narodowe, które przecież jest siłą duchową narodu.
Postanowiliśmy podzielić się z wami – notatkami, które powinny przekonać każdego, że warto było pójść Śladami skarbów Biblioteki Narodowej:

  • Tradycje polskiej Biblioteki Narodowej sięgają wieku osiemnastego. Jednak ludzie oświeceni wszystkich epok wielokrotnie podejmowali wysiłek, aby zgromadzić i zachować najcenniejsze dokumenty myśli i kultury narodowej. Świadectwem tego są – zachowane w różnym stopniu i w wielu miejscach – polskie księgozbiory: królewskie, uniwersyteckie, rodowe i patrycjuszowskie, a zwłaszcza Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich – pierwsza biblioteka publiczna i zarazem narodowa – oraz jej liczne dziewiętnastowieczne następczynie.
  • Wydarzenia historyczne uniemożliwiły Bibliotece Załuskich, stworzonej przez braci Andrzeja Stanisława i Józefa Andrzeja, a otwartej dla publiczności 8 sierpnia 1747 roku, pozostanie największą i najważniejszą biblioteką w Polsce. Późniejsze tragiczne losy tego księgozbioru stały się natomiast jednym z najbardziej przejmujących symboli wielkości i zarazem niewyobrażalnych strat polskiej kultury, na zawsze związanych z ideą Biblioteki Narodowej. Realizacja tej idei była możliwa dopiero w wolnej Polsce – ponad 180 lat od uroczystego otwarcia książnicy Załuskich i ponad 130 lat od jej wywiezienia do Petersburga.
  • Biblioteka Narodowa została ustanowiona 24 lutego 1928 roku rozporządzeniem, z mocą ustawy, podpisanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i premiera Józefa Piłsudzkiego. Jej siedzibą była Warszawa, a do zbirów, przechowanych w tymczasowych pomieszczeniach, wpłynęło wiele bogatych księgozbiorów prywatnych i społecznych, gromadzonych przez okres zaborów, w kraju i na emigracji, z myślą o przyszłej książnicy narodowej. Biblioteka Narodowa otrzymała także odzyskaną w wyniku realizacji postanowień traktu ryskiego część księgozbioru Załuskich.
  • Kilkanaście lat później najcenniejsze zbiory biblioteczne przechowywane w stolicy padły ponownie ofiarą działań wojennych. Dokładnie w 150 rocznicę grabieży Biblioteki Załuskich, w październiku 1944 roku, po klęsce powstania warszawskiego, najcenniejsze zabytki polskiego piśmiennictwa z trzech społecznych Bibliotek Krasińskich, Uniwersyteckiej i Narodowej, zgromadzone przez okupanta w gmachu przy ul. Okólnik 9 i celowo podpalone, bezpowrotnie zaginęły w pożodze Warszawy. 
  • Na historyczną, najcenniejszą część księgozbioru składają się przede wszystkim najstarsze unikatowe dokumenty polskiego i europejskiego piśmiennictwa, zachowane we fragmentach zabytkowe kolekcje biblioteczne. Przechowywane są książki i inne cenne obiekty z dawnych książnic: Załuskich, Zamoyskich, Krasińskich, Potockich, Tarnowskich oraz wielu innych prywatnych i instytucjonalnych księgozbiorów. Te zasoby wzbogacone są nadal dzięki sukcesywnie pojawiających się na rynku antykwarycznym wartościowych obiektów bibliotecznych.

Dziękujemy współorganizatorom za cenną lekcję.
Maturzysto informujemy, że z Biblioteki Narodowej, chociaż nie jesteś pełnoletni możesz korzystać przygotowując prezentację, tworząc literaturę przedmiotu. Wejdź na stronę Biblioteki Narodowej http://www.bn.org.pl/ – zrób pierwszy krok, a znajdziesz cenne źródło informacji.

Uczniowie III A

Popatrzcie na nasze skupione twarze! Interesująco! Pożytecznie! – spędziliśmy czas!
Oto nasz fotoreportaż:

Image X of Y | « Previous | Next »