Styl Świdermajer

Dnia 30 stycznia 2014 r. uczniowie klas trzecich naszego Technikum mieli możliwość zapoznania się z ponad 100-letnią historią architektonicznego stylu Świdermajer - określającego drewnianą architekturę nadświdrzańską powstałą w latach 1880-1939 na południowy-wschód od Warszawy, a także jego współczesny wizerunek.

O tym właśnie stylu opowiedzieli zaproszeni goście:
Pan dr Robert Lewandowski - historyk, autor wielu książek poświęconych dziejom drewnianej zabudowy w stylu świdermajer na linii otwockiej, twórca portalu internetowego www.swidermajer.pl oraz
Pan mgr inż. arch. Marek Przepiórka - zajmujący się w swojej pracowni architektonicznej projektowaniem nowych domów z wykorzystaniem tradycyjnych elementów stylu świdermajer, twórca tematycznego portalu internetowego www.geniusloci.co.

Pan dr Robert Lewandowski zapoznał uczniów z historią letniskowej architektury nadświdrzańskiej zapoczątkowanej w końcu XIX wieku przez Elwiro Michała Andriollego, znanego ilustratora, rysownika, a także pomysłodawcę budowy letniska po obu stronach rzeki Świder, która to zabudowa zmieniła architekturę i życie mieszkańców okolicznych osad oraz wsi. W stworzonym przez siebie stylu nadświdrzańskim nazwanym potocznie świdermajer - E. M. Andriolli wykorzystał elementy drewnianej architektury poznanej w innych regionach Europy podczas swoich podróży w czasie studiów oraz zesłania do Rosji. Domy w stylu świdermajer budowane były przede wszystkim z drewna. Wyróżniają je drewniane werandy, których wykończenie i detale architektoniczne są obficie zdobione.

Ogromny wpływ na dynamiczny rozwój budownictwa wzdłuż linii otwockiej miała komunikacja kolejowa - najpierw Droga Żelazna Kolejowa (Kolej Nadwiślańska), a potem kolejka wąskotorowa. W dalszej części spotkania Pan Marek Przepiórka przedstawił współczesny świdermajer na tle historycznym. Zaprezentował swoje projekty w tzw. świdermajer trendi, w którym to - przy zachowaniu paru szczególnych cech budynku - może on powstać w stylu świdermajer, nie tracąc nic z nowoczesności. W Otwocku - Świdrze zrealizowano już 10 takich projektów. Powstawały one z uwzględnieniem rozpoznania :genius loci" - czyli ducha miejsca poznanego poprzez kontakt projektanta ze środowiskiem naturalnym rejonu zabudowy. Jego pracownia architektoniczna P&T Studio wzięła udział w projekcie Świdermajer XXI wieku w Józefowie.

Zarówno Pan R. Lewandowski jak i Pan M. Przepiórka zwrócili uwagę na fenomen zjawiska, jakim jest zwiększająca się ilość zwolenników stylu architektonicznego - świdermajer, który obecnie jest stylem łączącym tradycję z nowoczesnością. Obaj Panowie zachęcali naszą młodzież do poznawania historii miejsca swojego zamieszkania. Poznanie dziejów tego miejsca powoduje, że jesteśmy z tym miejscem coraz bardziej związani. Żyjemy bowiem w czasach, w których określenie miejsca zamiieszkania mianem "mała ojczyzna" nabiera coraz większego znaczenia.

Pan Marek Przepiórka zachęcał naszych uczniów - przyszłych budowlańców, aby w przyszłości byli nie tylko wykonawcami - realizatorami projektu, ale także współtwórcami swoich budowli. Mamy nadzieję, że uczestniczący w spotkaniu uczniowie - a wielu z nich jest mieszkańcami miejscowości usytuowanych na linii otwockiej - zostali zachęceni do lektury książek autorstwa Pana R. Lewandowskiego znajdujących się w zasobach naszej biblioteki. Na zakończenie spotkania wpłynęła propozycja odwiedzenia wiosną miejsc, o których z taką pasją i zainteresowaniem opowiadali nam Goście.

Spotkanie to, któremu towarzyszyła prezentacja multimedialna zorganizowała biblioteka szkolna. Tą drogą obu Panom wyrażamy jeszcze raz serdeczne podziękowania.

Panie z biblioteki szkolnej

Image X of Y | « Previous | Next »