Wręczenie stypendium Prezesa Rady Ministrów

2 grudnia 2013 r. w auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to otrzymuje uczeń z najwyższą średnią w szkole, przejawiający szczególne predyspozycje do jednego z przedmiotów i uzyskujący z niego wybitne wyniki, a w pozostałych dziedzinach uzyskujący przynajmniej dobre rezultaty. W uroczystości wzięli udział: Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek, przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji pan Piotr Dmochowski-Lipski, Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego pan Mirosław Krusiewicz oraz pani Barbara Krępska Naczelnik Wydziału Szkól Ponadgimnazjalnych i Kształcenia Ustawicznego Biura Edukacji m. st. Warszawy.

Z naszej szkoły stypendium otrzymał Tomasz Włodarski z klasy IV B. Gratulujemy koledze sukcesów naukowych oraz życzymy powodzenia na maturze i egzaminie zawodowym.

Image X of Y | « Previous | Next »