XI Zjazd Stowarzyszenia Wychowanków

26 października 2013 r., z okazji 95-lecia powstania Technikum Budowlanego nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego, odbył się w naszej szkole XI walny zjazd wychowanków połączony z 55-leciem powstania Stowarzyszenia Absolwentów. W uroczystości brali udział przede wszyscy nasi absolwenci, dawni i obecni nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Obecni uczniowie, dla swoich starszych kolegów przygotowali przedstawienie oraz oprowadzali po zmienionej już szkole. Zebrani gości obejrzeli także film z okazji 100-lecia urodzin dawnej naszej pani profesor - Stanisławy Majewskiej, nauczycielki matematyki. Następnie zarząd główny przeprowadził swoje Walne Zebranie, na którym oprócz wyborów do władz rozdawane złote i diamentowe matury. Wszyscy absolwenci umówili się na kolejne spotkanie z okazji 100-lecia naszej placówki, które odbędzie się w 2018 roku.

Image X of Y | « Previous | Next »