IV A gościnnie w Centrum Sztuki Współczesnej  - Zamek Ujazdowski.

Lekcja odbyta 9.10.2014 r.

Spotkanie ze sztuką współczesną było dla nas zaskoczeniem. Wcześniej negowaliśmy dobra kultury XX wieku. Teraz wiemy, że opory wynikały z braku umiejętności czytania tekstów kultury współczesnej. Dzięki zajęciom ukierunkowującym nasz odbiór zrozumieliśmy symbolikę oraz to, że twórcy współcześni mówią - przemawiają współczesnym językiem wyrażając jakże ważne problemy egzystencjalne człowieka XXI w. Wiele zrozumieliśmy! Cieszymy się, że zaznaczyliśmy nasz ślad. 

Głos to interdyscyplinarny projekt artystyczny poświęcony fenomenowi ludzkiego głosu, będącego podstawowym narzędziem komunikacji i ekspresji, artykulacji oraz wyrażania emocji. Ideą projektu jest wsłuchanie się w głosy, (co też uczyniliśmy), które na różne sposoby zbierają artyści, ale również stworzenie warunków sprzyjających odnalezieniu przez odbiorcę własnego głosu, odkryciu jego cielesnej natury, politycznej siły, formy, możliwości i znaczenia (udało się nam). Celem wystawy i towarzyszących jej wydarzeń jest zaproponowanie zbioru doświadczeń sprzyjających refleksji (cel został osiągnięty) nad rozległością określonej przez głos przestrzeni, rozciągającej się od artykulacji dyskursu do nieartykułowanego krzyku.

Wystawa zbudowana jest z filmów wideo oraz instalacji dźwiękowych stworzonych przez artystów wizualnych oraz twórców działających na pograniczu kina, sztuki i muzyki. W przedstawionych pracach głos jest tematem głównym, podstawowym medium przekazu lub istotnym środowiskiem ekspresji. Wystawa pomyślana jest jako dźwiękowo - wizualne doświadczenie, narracja rozgrywająca się w przestrzeni, przez którą prowadzą nas głosy. Poszliśmy ich śladem i nie żałujemy.

Dziękujemy Pani Profesor Malwinie Winiarskiej za współudział w wycieczce.

Image X of Y | « Previous | Next »
Image X of Y | « Previous | Next »

Zajęcia wprowadzające w tajniki czytania współczesnych tekstów kultury

Image X of Y | « Previous | Next »

Odczytujemy symbolikę bombowniczki

Image X of Y | « Previous | Next »

Uczymy się odczytywać roli głosu w przemówieniach "wielkich ludzi" (Jana Pawła II, Lecha Wałęsy)

Image X of Y | « Previous | Next »

Oczywiste stało się odkrywanie istoty głosu w programach