Gościnnie w Centrum Sztuki Współczesnej

Wystawa NAWIJAĆ-ROZWIJAĆ to pierwsza w Polsce indywidualna prezentacja twórczości Francisa Alysa. Projekt, realizowany we współpracy z Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina- MADRE w Neapolu, koncentruje się na najnowszych pracach Alysa wykonanych podczas jego wielokrotnych pobytów w Afganistanie w latach 2010-2014. Tytułowej pracy wideo REEL- UNREEL (NAWIJAĆ- ROZWIJAĆ) towarzyszy obszerny wybór obrazów, rysunków, kolaży, szkiców i dokumentów składających się na Projekty afgańskie. Tworzą one swego rodzaju archiwum o strukturze przywodzącej na myśl dziennik podróży.
REEL-UNREEL, film wyprodukowany w 2011 roku, jest główną pracą na wystawie, a zarazem wypowiedzią artysty na temat sztuki filmowej, swojego rodzaju hołdem dla odchodzących do przeszłości filmu analogowego. Tytuł z jednej strony odnosi się do przedstawionej w nim narracji, z drugiej zaś do fenomenu samego medium filmowego, z nawijaniem i zwijaniem taśmy na projektorze. Alys wykorzystuje tu również swoistą grę słów w języku angielskim, aby podkreślić daleki od rzeczywistości obraz, jaki zachodnie media wykreowały na temat współczesnego Afganistanu.
Francis Alys jest autorem dzieł bardzo zróżnicowanych formalnie, od prac wideo po instalacje, obrazy, rysunki, animacje, obiekty i fotografie. To jeden z najważniejszych artystów współczesnych, znany na świecie ze swoich performatywnych akcji dokumentowanych na wideo, wnikających w społeczne i polityczne modele środowisk wielkomiejskich. Artysta wykorzystuje nietradycyjne metody twórcze, m.in. praktykując niemal obsesyjnie spacery po mieście, dzięki którym indywidualizuje pojęcie przestrzeni publicznej, a także ujawnia napięcie między tym, co polityczne, a tym, co poetyckie. Francis Alys wykorzystuje medium performansu do interpretowania złożonych relacji między kwestiami politycznymi, społecznymi i kulturalnymi we współczesnym społeczeństwie.
Nawet nie przepuszczaliśmy, że spotkanie ze współczesnymi ikonami może być tak interesującym przeżyciem estetycznym. W trakcie zajęć nauczyliśmy się odczytywania symboliki współczesnych tekstów kultury. Zrozumieliśmy, że kontakt ze sztuką to sfera doświadczenia. Ten tylko jest w stanie zrozumieć sztukę, kto jej doświadczał. Pragniemy nadmienić, że poszczególne zespoły w bardzo interesujący sposób odczytały symbole zaprezentowane na wystawie. Mamy nadzieję, że jeszcze będzie nam dane spotkanie z dobrami kultury. Lekcja WOK-u „w terenie" była interesująca.

Dowodami naszej pracy zdjęcia :

Uczymy się rozróżniania języka ciała.

Filip ćwiczący poprzez czytanie przemówienia język mowy.

Krystian ćwiczy czytanie wierszy Mirona Białoszewskiego.