14 października w Dniu Edukacji Narodowej odbyło się w naszej szkole ślubowanie klas pierwszych, w którym wzięła udział pani Barbara Młynarska - przewodnicząca Stowarzyszenia Wychowanków Technikum. Podczas uroczystości pani dyrektor Barbara Krakós odczytała list Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz podziękowała nauczycielom za zaangażowanie i wkład pracy w codzienne życie szkoły. Po przemówieniu uczniowie klasy I A przedstawili zebranym gościom sylwetkę patrona naszego technikum - profesora Zdzisława Mączeńskiego. Następnie przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pani profesor Irena Marcinkowska w imieniu nauczycieli także złożyła ślubowanie, w którym zapewniała uczniów o zaangażowaniu i trosce w wykształcenie średniej kadry technicznej. Po tym uroczystym momencie pani wicedyrektor Grażyna Dębowska wręczyła wychowawcom i przedstawicielom klas krawaty z logo Technikum - jako symbol przynależności do naszej społeczności szkolnej. 

Całość uroczystości zakończył występ uczniów klasy IV A wraz ze swoją wychowawczynią panią Ireną Marcinkowską.

Image X of Y | « Previous | Next »

Po uroczystości klasy pierwsze udały się z wychowawcami do swoich sal. Oto zdjęcia klasy I A z wychowawczynią panią Małgorzatą Lechniak już w krawatach szkolnych.

Image X of Y | « Previous | Next »