W dniu 13 kwietnia 2015 r. grupa uczniów z klas pierwszych naszego technikum i liceum, gościła w LO im. S. Batorego, biorąc udział w popołudniowym spotkaniu autorskim z Panem Wiesławem Budzyńskim - pisarzem, znawcą życia i twórczości K. K. Baczyńskiego, autorem wielu cieszących się popularnością książek, m.in. Miłość i śmierć K. K. Baczyńskiego (1992), Testament K. K. Baczyńskiego (1998), Dom Baczyńskiego (2000), Warszawa Baczyńskiego (2004), Śladami Baczyńskiego (2009).

Pan W. Budzyński dokonał także wyboru wierszy do kilku tomików poezji K. K. Baczyńskiego i opatrzył je swoimi komentarzami. Był to m.in. K. K. Baczyński - Kiedy się miłość śmiercią stała (1997, 2004), K. K. Baczyński - Po stronie nadziei.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyła głównie młodzież i absolwenci LO im. S. Batorego oraz grupa naszych uczniów Autor mówił nie tylko o życiu i twórczości Poety, ale także o czasach w jakich przyszło mu dojrzewać, żyć i zginąć. Baczyński pisał w takich czasach, kiedy nie wszystko można było powiedzieć wprost. Pewne fakty, zdarzenia Poeta zaszyfrował w swojej poezji i prozie. Teraz, po latach bez informacji biograficznych czasem trudno odczytać ich sens. Cała jego poezja z dorosłego okresu życia wydaje się tak boleśnie aktualna i zarazem ponadczasowa. Patrzył dalej - poza wojnę, w czas, kiedy się ta makabra skończy, był - jak to ujął K. Wyka - "po stronie nadziei". Tak dogłębny znawca życia Krzysztofa Kamila, mówił także, że pisząc książkę pt. Dom Baczyńskiego, chcąc poznać atmosferę tego swoistego domu na warszawskim Czerniakowie, domu przedwojennej inteligencji i oficerów, którzy zginęli później w Katyniu - wprowadził się do małego mieszkanka, właśnie w domu przy Hołówki i to właśnie tam powstała jego książka. To też w domu Baczyńskiego wszedł w posiadanie pozostałej w jego mieszkaniu książki dedykowanej matce.
Dla wszystkich uczestników spotkania było ogromną niespodzianką, to że mogli dotknąć jak relikwii - dzieła własnoręcznie napisanego bardzo drobnym drukiem, opatrzonego własnoręcznymi rysunkami i zeszytego kordonkiem czerpanego papieru. Dzieła Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, w murach jego szkoły - sławnego Liceum S. Batorego.

Jesteśmy wdzięczni szczególnie Bibliotece szkolnej, która była organizatorem wieczoru autorskiego, za zaproszenie skierowane do naszej młodzieży i za szczególne powitanie zwłaszcza uczniów naszego Technikum, którzy po raz pierwszy byli gośćmi tej szkoły. Mamy nadzieję, że jeszcze wielokrotnie nasi "budowlańcy" będą mogli uczestniczyć w takich niezapomnianych spotkaniach z wybitnymi ludźmi kultury, którzy goszczą w murach naszej sąsiedzkiej, tak znakomitej szkoły. Szkoły, która wydała wielu wspaniałych, zasłużonych i sławnych absolwentów m. in. patrona naszego liceum - Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Image X of Y | « Previous | Next »