Nasz uczeń – mój wychowanek – nasz kolega


Paweł Karlicki 24.11.2014 r. otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Nagrodę wręczył Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty.
Na karcie sukcesów ma tytuł „Ucznia Roku Technikum Budowlanego nr 1 im. Z. Mączeńskiego" i Stypendium Prezesa Rady Ministrów – prestiżowe wyróżnienia ucznia klasy I uhonorowały osiągnięcia w nauce (śr. 5,18). W kolejnych latach wypracował najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych. W nagrodę otrzymał statuetkę wręczoną „Najlepszemu uczniowi”. W roku 2013/2014 ponownie odebrał Stypendium Prezesa Rady Ministrów, a za projekt „Młody Fachowiec” – certyfikat.
W pedagogicznych opiniach te same treści: wysoka średnia, wzorowe zachowanie i liczne prace społeczne.
Paweł to uczeń, którego się nie zapomni: życzliwy, obowiązkowy i "prymus", którego lubi grono pedagogiczne.
Paweł to kolega, chociaż "prymus" nie wywyższa się, służy pomocą koleżeńską – tak o nim wyrażają się w klasie.
Pawle! Gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych! Gratulujemy również rodzicom.

Dyrekcja, wychowawca,
koleżanki i koledzy.

2011/2012 I A
• Średnia 5,18
• Uzyskanie tytułu „Uczeń Roku Technikum Budowlanego nr 1 im. Zdzisława Mączeńskiego"
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów (odebrane 2012/2013)
2012/2013 II A
• Średnia 4,78
• Najwyższa średnia z przedmiotów zawodowych wśród uczniów klas drugich (średnia 5,2) – Statuetka
2013/2014 III A
• Średnia 4,89
• Najwyższa średnia z przedmiotów zawodowych wśród uczniów klas trzecich (średnia 5,0) – Statuetka
• Stypendium Prezesa Rady Ministrów (odebrane 2014/2015)
• Projekt: Młody Fachowiec - Certyfikat

Image X of Y | « Previous | Next »