Dzięki podpisanemu porozumieniu z firmą ROCKWOOL, 19 marca 2015 r. wytypowani uczniowie klas trzecich wzięli udział w szkoleniu praktycznym dotyczącym ocieplania ściany zewnętrznej systemem lekko-mokrym. Po krótkim wykładzie prowadzącego szkolenie oraz jego praktycznej demonstracji, uczniowie samodzielnie przystąpili do przyklejania płytek z wełny mineralnej na tzw. cegiełkę. Nakładali zaprawę klejową na płytkę dwiema metodami: punktowo-obwodową, dosuwając ją do poprzednio przyklejonej oraz tzw. metodą grzebieniową. Następnie do przygotowanej wcześniej ściany zatapiali pas siatki w zaprawie zbrojnej.
Według uczestników, szkolenie było bardzo ciekawie poprowadzone, a nasi uczniowie nabyli kolejną umiejętność, która może im się przydać w życiu zawodowym.

Image X of Y | « Previous | Next »