W dniu 3 II 2015 r. młodzież klas czwartych naszego Technikum spotkała się w czytelni szkolnej z rzecznikiem prasowym Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania - Panem Sławomirem Baczulisem.
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie od ponad 18 lat uważana jest za jedną z najlepszych niepublicznych uczelni techniczno-artystycznych w Polsce. Posiada ona 3wydziały, 11kierunków i41specjalności kształcenia, na których obecnie studiuje 3,5tysiąca studentów. Wysoki poziom kształcenia oraz interdyscyplinarny charakter wiedzy zdobywanej na tej uczelni doceniany jest zwłaszcza przez przyszłych pracodawców iekspertów zwielu dziedzin.
Podczas spotkania nasza młodzież miała możliwość obejrzenia filmu promującego - prezentującego między innymi: bazę dydaktyczną, liczne doskonale wyposażone laboratoria ipracownie, wktórych ponad 300-osobowa kadra dydaktyczno-naukowa, profesjonalnie przygotowuje absolwentów do rozwoju przyszłej kariery zawodowej. Na każdym zwydziałów prężnie działają Rdy Pracodawców, które doradzają uczelni - jak najlepiej przygotować absolwentów do pracy zawodowej.
Pan Sławomir Baczulis, ze względu na charakter naszego Technikum wszczególny sposób przybliżył naszym uczniom dwa wydziały - Wydział Budownictwa, który na 3,5 letnich studiach inżynierskich proponuje cztery specjalności:

  • Architektura w budownictwie
  • Energooszczędne technologie w budownictwie
  • Konstrukcje budowlane
  • Budownictwo kolejowe

oraz Wydział Architektury, który na 4letnich studiach inżynierskich proponuje dwie specjalności:

  • Projektowanie architektoniczne
  • Projektowanie urbanistyczne

Pan Rzecznik podkreślił, że Wydział Architektury jest jedynym na uczelni niepublicznej w Warszawie i drugm w Polsce, który prowadzi studia II stopni na kierunku Architektura, dające tytuł magistra inżyniera architekta, studia te prowadzone są także w języku angielskim.
W podsumowaniu spotkania z naszymi czwartoklasistami Pan S. Baczulis podkreślił, iż Jego uczelnia w całym procesie kształcenia - zarówno teoretycznego, jak i praktycznego - zwraca szczególną uwagę na przygotowanie młodych ludzi do odnalezienia się na rynku pracy, zachęca do kreowania się w szybko zmieniającej się rzeczywistości, wyznaczania sobie celów w życiu i umiejętnego dochodzenia do nich, poprzez właściwy i przemyślany wybór drogi kształcenia oraz uświadamianie sobie potrzeby stałej pracy nad sobą i indywidualnego rozwoju.
Każdy z zainteresowanych kontynuacją dalszej nauki w WSEiZ otrzymał obszerny informator o uczelni.
Po spotkaniu z naszymi uczniami, Pani Dyrektor Grażyna Dębowska podjęła temat nawiązania bliższej stałej współpracy pomiędzy naszym Technikum Budowlanym nr 1 im. Z. Mączeńskiego, a Wyższą Szkołą Ekologii i Zarządzania.
Zaczątkiem tej współpracy będzie kwietniowa wizyta uczniów naszych klas trzecich w WSEiZ, podczas której będą oni mieli możliwość poznania jej nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej oraz odbycia profesjonalnych zajęć z wykorzystaniem programu komputerowego do projektowania architektonicznego ArchiCAD prowadzonych przez pracownika naukowego uczelni.
Mamy nadzieję, że taka wizyta zaszczepi w naszych uczniach przysłowiowego "bakcyla" do kontynuowania dalszej nauki, nie tylko na poziomie technikum, ale także studiów wyższych. Wszak nasi Absolwenci z minionych lat zdobywali tytuły magistrów inżynierów budownictwa, bądź architektury, a niektórzy z nich stawali się później Profesorami swoich uczelni.

Image X of Y | « Previous | Next »