26 czerwca 2015 r. zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015. 
Pani Dyrektor Barbara Krakós w swoim przemówieniu podsumowała miniony rok szkolny, gratulowała uczniom uzyskanych ocen na świadectwach oraz życzyła wspaniałego wakacyjnego wypoczynku. Następnie do zgromadzonych gości kilka słów skierowali pan Jarosław Czajkowski - przewodniczący Rady Rodziców oraz pani Barbara Młynarska - przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów Technikum.
Po przemówieniach przyszedł czas na nagrodzonych uczniów. Nagrody książkowe otrzymali uczniowie za wysoką średnią na świadectwach, za zajęcie I miejsca w konkursie Arsenał, za osiągnięcia sportowe, promocję i reprezentowanie szkoły.
Jedną z ważniejszych nagród jest statuetka "Młoda kadra" - przyznawana uczniom, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. W tej grupie znalazło się osiem osób.
Nagrodę Ucznia Roku - przyznawaną przez Samorząd Uczniowski, otrzymał Szymon Witan z klasy III A.
Na zakończenie pani Grażyna Dębowska - wicedyrektor szkoły, życzyła wszystkim uczniom oraz całemu gronu pedagogicznemu wspaniałego, słonecznego i bezpiecznego wypoczynku.
 

Image X of Y | « Previous | Next »