24 kwietnia 2015 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2014/2015 w klasach maturalnych. Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem sztandaru przez maturzystów uczniom klas pierwszych. Następnie pani dyrektor Barbara Krakós w swoim przemówieniu gratulowała uczniom ukończenia szkoły, podsumowała ich czteroletni pobyt, osiągnięcia szkolne i sportowe.
Podziękowała także rodzicom, za zaangażowanie w życie szkoły, a nauczycielom za ich pracę z młodzieżą. Następnie w imieniu rodziców głos zabrał pan Jarosław Czajkowski - przewodniczący Rady Rodziców.
Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła najbardziej wyczekiwana chwila - nagrodzenie uczniów za wyniki w nauce. Wyróżnieni zostali:
- Karlicki Paweł z klasy IV A - najwyższa średnia w szkole 4,81
- Boński Przemysław z klasy IV D - średnia 4,32
- Sobkiewicz Eryk z klasy IV C - średnia 4,32
- Śliwa Maciej z klasy IV C - średnia 4,21
- Grudkowski Łukasz z klasy IV A - średnia 4,19
- Gabriołek Patryk z klasy IV A - średnia 4,14
- Kalota Katarzyna z klasy IV A - średnia 4,11
Następnie nagrody odebrali absolwenci za konkurs "Język angielski w budownictwie":
- I miejsce - Maciej Śliwa
- II miejsce - Eryk Sobkiewicz
- III miejsce - Łukasz Grudkowski
Za zaangażowanie w życie szkoły i reprezentowanie jej podziękowania odebrali:
- Gazda Mateusz
- Śliwa Maciej
- Gadomska Katarzyna
- Gabriołek Patryk
- Grudkowski Łukasz
Następnie pani wicedyrektor Grażyna Dębowska zaprosiła wychowawców klas maturalnych: panią Irenę Marcinkowską, panią Jolantę Bukowską-Bohater, panią Malwinę Winiarską i pana Wiesława Golonkę. Wychowawcy odebrali świadectwa ukończenia szkoły, które przekazali swoim uczniom podczas spotkania w klasach. Za swój trud i czteroletnią opiekę podziękował wychowawcom pan Czajkowski, wręczając słodkie upominki.
Pani wicedyrektor Grażyna Dębowska życzyła wszystkim absolwentom jak najlepszych wyników na świadectwie maturalnym i egzaminie zawodowym. Zaprosiła ich także do częstego odwiedzania naszej placówki i dzielenia się swoimi sukcesami.

Image X of Y | « Previous | Next »