16 marca 2016 r. gościliśmy w naszej szkole kandydatów do klas pierwszych i ich rodziców. Spotkanie w małej sali gimnastycznej prowadzili uczniowie klas drugich - Katarzyna Położniak i Filip Dzido. Pierwsza zabrała głos pani wicedyrektor Grażyna Dębowska, która przekazała zgromadzonym informacje o technikum, podpisanych porozumieniach oraz o ofercie edukacyjnej na najbliższy rok szkolny. Następnie nauczyciele przedmiotów zawodowych nakreślili różnicę pomiędzy poszczególnymi specjalizacjami, które proponujemy: architekturę wnętrz, budownictwo pasywne i energooszczędne oraz komputerowe wspomaganie projektowania CAD. Natomiast nasi uczniowie przedstawili gościom co dzieje się w naszej szkole poza nauką. Omówili niektóre imprezy szkolne, zaprezentowali krawaty - symbole przynależności do technikum oraz zaprosili wszystkich do zwiedzania szkoły (w szczególności nowo otwartego trzeciego piętra).
Na zakończenie pani wicedyrektor Grażyna Dębowska poinformowała wszystkich, że od 1 września 2016 r. nasza szkoła będzie miała zmienioną nazwę na Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego.
Po części oficjalnej miały miejsce rozmowy kandydatów z nauczycielami i uczniami dotyczące konkretnych specjalizacji.

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, mając nadzieję że zobaczymy się na rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017. 

Image X of Y | « Previous | Next »