24 lutego 2016 r. przedstawiciele naszej szkoły brali udział w konferencji podsumowującej projekt unijny SERIO. Projekt miał na celu wzmacnianie umiejętności pracowników budowlanych w ramach BHP przy użyciu multimedialnego szkolenia opartego na przykładach zaczerpniętych z życia codziennego. Aplikacja ta jest dostępna dla telefonów z systemem android w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Nasi uczniowie uczestniczący wcześniej w tym projekcie, zostali zaproszeni przez PZPB na jego podsumowanie.
Konferencję rozpoczął pan Maciej Siemiątkowski – przedstawiciel Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, prezentując zgromadzonym gościom założenia projektu oraz działanie aplikacji. Następnie głos zabrała pani Altan Dizdar z firmy ERBIL w Turcji przedstawiając nowe technologie stosowane w szkoleniach z BHP. Kolejnym uczestnikiem przedstawiającym efekt końcowy projektu był pan Krzysztof Kaczorek reprezentujący Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Przybliżył on zgromadzonym gościom informacje na temat Modelowania Informacji o Budynkach (program BIM) oraz Rzeczywistości Rozszerzonej jako narzędzi służących poprawie bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych. Natomiast pan François Adoue z firmy MPS (Francja) poruszył temat zarządzania BHP na placu budowy.

Image X of Y | « Previous | Next »