W ramach zajęć z dokumentacji technicznej, klasa II C naszego Technikum miała możliwość w dniu 31 marca 2016 r. odbyć lekcję muzealną w gmachu Muzeum Narodowego.
Lekcja ta w istotny sposób wzbogaciła wiedzę uczniów dotyczącą zarówno sztuki klasycyzmu, jak i sztuki romantyzmu omawianych na zajęciach szkolnych.
Kreatywność, odkrywanie tajemnic przeszłości i zdobywanie nowej wiedzy – wszystkie te hasła patronują projektom edukacyjnym, przygotowanym przez Muzeum Narodowe w ramach tzw. Lekcji muzealnych adresowanych do młodzieży szkolnej.
Podczas zajęć w muzeum, młodzież naszej szkoły miała możliwość zastanowienia się i prześledzenia – na przykładzie wybranych obrazów znanych mistrzów malarstwa – jakie elementy decydują o tym, że sztuka jest uważana za klasyczną lub romantyczną?
Młodzież poznała też kontekst epokowy każdej z omawianych sztuk oraz razem z prowadzącą zajęcia Panią Kustosz mogła przeanalizować najważniejsze różnice i podobieństwa, charakteryzujące działa z danej epoki. Okazało się, że przeciwieństwa obu tych kierunków sztuki wcale nie są tak oczywiste, a często wręcz się przenikają.
W czasie zajęć wykorzystano tzw. Karty pracy oraz inne materiały przygotowane przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego.
Można powiedzieć, iż zajęcia te miały charakter interaktywny, zawierały elementy warsztatowe, a nade wszystko miały ogromny walor poznawczy i w bardzo istotny sposób wzbogaciły wiedzę naszej młodzieży. Zachęciły jednocześnie naszych uczniów do samodzielnego odwiedzania instytucji kultury naszego miasta, oferując młodym warszawiakom ciekawy sposób spędzania wolnego czasu.

Image X of Y | « Previous | Next »