1 września 2015 r. o godzinie 11:00 odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016. Tym razem miała ona inny charakter niż dotychczasowe inauguracje roku. Zaszczycili nas swoją obecnością znakomici goście:

  • Pani Mieczysława Nowotniak - dyrektor Bura Edukacji m.st. Warszawy
  • Pani Barbara Krępska - naczelnik Bura Edukacji m.st. Warszawy
  • Pan Łukasz Kasprzak - naczelnik Wydziału Oświaty dzielnicy Śródmieście
  • Pani Agnieszka Gajownik - starszy specjalista Wydziału Oświaty dzielnicy Śródmieście
  • Pani Karolina Lunkiewicz-Olszaniecka - reprezentująca firmę Saint-Gobain Polska
  • Pani Barbara Młynarska - przewodnicząca Stowarzyszenia Wychowanków

Zebranych gości powitała Pani Barbara Krakós - dyrektor Zespołu Szkół nr 23. W swoim wystąpieniu Pani Krakós podkreślała rangę zawodu technika budownictwa oraz przedstawiła uczniom nową specjalizację, w której będą się kształcić uczniowie jednej z klas pierwszych. Następnie do młodzieży zwróciła się Pani Mieczysława Nowotniak - dyrektor Biura Edukacji oraz Pani Karolina Lunkiewicz-Olszaniecka - z firmy Saint-Gobain. Obie panie wspominały o podpisanym w ubiegłym roku szkolnym porozumieniu pomiędzy Biurem Edukacji, a firmą Saint-Gobain, dotyczącym objęcia patronatem przez Saint-Gobain Polska klasy I E o specjalizacji budownictwo pasywne i energooszczędne. Podpisany dokument z rąk Pani Nowotniak odbierał Adrian Szczęśniak (uczeń z najwyższą ilością uzyskanych punktów do tej klasy) oraz wychowawczyni klasy I E pani Jolanta Bukowska-Bohater.
Następnie Pani wicedyrektor Grażyna Dębowska przedstawiła uczniom klas pierwszych ich wychowawców i życząc samych sukcesów w nowym roku szkolnym zaprosiła wszystkich uczniów na spotkania klasowe. 

Image X of Y | « Previous | Next »