W dniu 08/10/2015 odbył się sejmik  Samorządu Uczniowskiego  przy Zespole Szkół nr 23 w Warszawie. W obradach uczestniczyło po dwóch przedstawicieli każdej klasy, prezydium zeszłorocznego samorządu, opiekunowie oraz Dyrektor Barbara Krakós – w sumie były to  42 osoby.

                Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem przez Panią Dyrektor informacji na temat trwającego remontu Szkoły. Dowiedzieliśmy się, że koniec przebudowy trzeciego piętra datowany jest na ostatnie dni października, a kolejnym etapem będzie remont parteru. Przedstawione zostały także plany budowy hali sportowej oraz wprowadzenia internetowego systemu biblioteki.  W odpowiedzi na pytania wielu uczniów potwierdzona została informacja, że w okresie zimowym cała szkoła będzie w pełni ogrzewana.

                Kolejnym punktem sejmiku było odczytanie sprawozdania z działalności samorządu z roku szkolnego 2014/2015 i podsumowanie przez przedstawicieli zeszłorocznego prezydium.

                Przyjęty został wniosek pani Elżbiety Ciurzyńskiej dotyczący dymisji ze stanowiska opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz pani Kamili Borkowskiej, dotyczący dymisji z tego samego stanowiska wraz z funkcją Rzecznika Praw Ucznia. Na te miejsca powołano dwóch nowych nauczycieli, wybranych w wyniku głosowania jawnego. Rzecznikiem Praw Ucznia oraz pierwszym opiekunem samorządu została pani Maja Stelmach, drugim opiekunem została pani Izabela Obłękowska oraz trzecim opiekunem pozostał pan Piotr Sieszycki.

                Pan Piotr Sieszycki wraz z panią Dyrektor Barbarą Krakós omówili zmiany w Statucie szkolnym, płynące z nowelizacji ustawy.

Zmiany te dotyczą:

  • ocen śródrocznych i końcoworocznych,
  • nie klasyfikacji ucznia przy 50% nieobecności, nawet w przypadku posiadania dużej ilości ocen cząstkowych,
  • pozostałe szczegóły dostępne są na stronie Zespołu Szkół nr 23.

Najbardziej emocjonującą częścią spotkania był wybór nowego samorządu. Na stanowisko przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016 kandydowało siedmioro uczniów:

  • Dominik Kowalski, kl. II CL
  • Zofia Nowakowska, kl. II KL
  • Filip Dzido, kl. II A
  • Aleksander Hebda, kl. I CL
  • Aleksandra Witkowska, kl. II CL
  • Kacper Misiewicz – Waś, kl. I A
  • Kacper Rafalski, kl. I E

Każdy z kandydatów zgłosił swoje postulaty oraz wizje działania samorządu. Dominującymi planami była między innymi integracja uczniów, większa ilość ogólnoszkolnych wydarzeń, tworzenie prestiżu szkoły, angażowanie uczniów w warszawskie wydarzenia. W wyniku tajnego głosowania powołany został samorząd na rok 2015/2016. Przewodniczącym został Dominik Kowalski, kl. II CL, zastępcą przewodniczącego z ramienia liceum została Zofia Nowakowska, kl. II KL, a z ramienia technikum Filip Dzido, kl. II A. Rzecznikiem samorządu została Aleksandra Witkowska, kl. II CL oraz skarbnikiem Klaudia Urbanek, kl. II KL.

Image X of Y | « Previous | Next »