Uroczystym wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych Technikum Budowlanego nr 1 im. Z. Mączeńskiego.
Zgodnie z programem dyrektor Barbara Krakós zaprezentowała historię Komisji Edukacji Narodowej pragnąc w ten sposób uzmysłowić uczniom, iż są kolejnym rocznikiem współtworzącym jej historię i ciąg dalszy dziejów technikum.
Uroczystość zainaugurowali uczniowie klasy I E prezentując sylwetkę patrona technikum - profesora Zdzisława Mączeńskiego i jego dorobek architektoniczny.
Podniosłą chwilą było ślubowanie na sztandar szkoły, które złożyli w imieniu klasy I A i I E reprezentanci z wymienionych klas.Tradycją szkoły w dniu ślubowania uczniów klas pierwszych jest wręczenie krawatów z logo technikum, które wychowawcy z samorządami klasowymi odebrali z rąk wicedyrektor Grażyny Dębowskiej. Symbol przynależności do technikum od 14 października - dla uczniów klas pierwszych roku szkolnego 2015/2016 - będzie elementem stroju galowego, zwłaszcza w nadchodzącym Tygodniu Patrona.
Uczniowie z klasy II A przygotowali z okazji Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania program artystyczny, którego wymowa powinna stać się credo na najbliższe lata nauki.
Miłym akcentem było wręczenie corocznej nagrody Szkarłatnej Róży - najsympatyczniejszemu nauczycielowi. Tegoroczną laureatką wytypowaną przez uczniów wszystkich klas technikum została profesor Anna Radziwanowska.
Uroczystość zakończyło spotkanie uczniów z wychowawcami i ... pierwsza życiowa lekcja - wiązanie krawatów. Było miło, wesoło, ale ... jak sobie radziły "pierwszaki" niech pozostanie tajemnicą. 

Image X of Y | « Previous | Next »