W ramach współpracy Technikum Budowlanego nr 1 z firmą Saint - Gobain w dniu 14.04. 2016 r. odbyło się kolejne szkolenie dotyczące SYSTEMU SUCHEJ ZABUDOWY. Tematem prezentacji były wytyczne wykonawcze i błędy montażowe w systemie suchej zabudowy. Pan Stanisław Sobczyk, przedstawiciel firmy Saint-Gobain, po raz kolejny w sposób profesjonalny, interesujący, posiłkując się zdjęciami i filmami z budów przedstawił zasady wykonywania i odbioru robót w zakresie systemu suchej zabudowy.. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali broszury, instrukcje montażu suchej zabudowy.

Image X of Y | « Previous | Next »