W dniu 22 marca gościliśmy kandydatów do naszej szkoły oraz ich rodziców. Spotkanie rozpoczęło się w sali gimnastycznej, gdzie kandydaci mogli zapoznać się z funkcjonowaniem szkoły, zasadami rekrutacji oraz specyfiką poszczególnych klas. Informacji tych udzielały: p. wicedyrektor Grażyna Dębowska oraz nauczycielki przedmiotów zawodowych. O życiu szkoły opowiadali natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
Po części oficjalnej kandydaci mogli obejrzeć naszą szkołę – poszczególne sale lekcyjne oraz wypróbować swoje umiejętności w posługiwaniu się Auto CAD-em. Uczniowie i nauczyciele technikum odpowiadali na zadawane pytania związane z życiem szkoły, czy atmosferą w niej panującą.

Image X of Y | « Previous | Next »