,,Wystarcza najzupełniej budowanie życia nowego”

Stefan Żeromski ,,Przedwiośnie”

Z okazji Tygodnia Patrona uczniowie klas pierwszych w ramach zajęć wiedzy o kulturze przygotowali prezentacje na temat osiągnięć architektonicznych Patrona TBiA prof. Zdzisława Mączeńskiego.
Wymogiem projektu było wykorzystanie kontekstu historycznego tj. zniszczeń Polski w czasie I i II wojny światowej. Prace złożone komisji przyjęły formę m.in. prezentacji medialnych, referatów. Komisja oceniała zarówno treść jak i wkład pracy.
Zwycięzcami zostali: Adrian Antos, Bartłomiej Kret oraz Mateusz Turek- uczniowie klasy 1 G. Wyżej wymienieni uczniowie otrzymali nagrody w postaci oceny celującej z WOK-u oraz drobnego upominku.

Uczniowie klasy 1 G