19 września 2016 roku w Zespole Szkół Nr 23  przy ul. Górnośląskiej 31 w Warszawie została podpisana umowa między Technikum Budownictwa i Architektury Nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego a firmą ERBUD S.A., na mocy której uczniowie klasy II A objęci zostali patronatem.
Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 23 Barbara Krakós powitaniem zaproszonych gości, wśród których byli m.in. : wiceprezydent m.st. Warszawy - W. Paszyński, prezes firmy Erbud S.A.- J. A. Zubelewicz, dyrektor M. Nowotniak i naczelnik B. Krępska - z Biura Edukacji m.st. Warszawy, burmistrz Dzielnicy Śródmieście – P. Kazimierczak oraz naczelnik Wydziału Oświaty Śródmieścia – Ł. Kasprzak.
Punktem kulminacyjny uroczystości było podpisanie porozumienia. Następnie wręczony został uczniom „Pakiet budowlańca”. Podziękowanie w imieniu klasy patronackiej wygłosił Kacper Wróblewski. Miłym akcentem był program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy II A pt. ”Pół żartem, pół serio”, w którym uczniowie dokonali satyrycznej autoprezentacji. 
Zwieńczeniem uroczystości szkolnej było oficjale otwarcie wyremontowanej przez firmę Erbud S.A. sali lekcyjnej.
Patronat firmy ERBUD S.A. nad uczniami klasy II A Technikum Budownictwa i Architektury Nr 1 im. prof. Z. Mączeńskiego daje im większą szansę na bliższe poznanie w praktyce zarówno przebiegu procesu budowlanego jak i zastosowania w nim innowacyjnych rozwiązań technologicznych, co w przyszłości może zaowocować poszerzeniem grona doświadczonych i wybitnie wykształconych specjalistów branży budowlanej.

Image X of Y | « Previous | Next »