27 września br. została zorganizowana wycieczka pod patronatem firmy ERBUD SA, dla uczniów klasy 2a, mająca na celu poszerzenie horyzontów z przedmiotów zawodowych. Po zbiórce przed budynkiem szkoły o godz. 8.00, zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z grup udała się na plac budowy budynku biurowo-usługowego Mangalia w Warszawie przy ul. Mangalii 5. Uczniowie zostali zapoznani z technologią wykonywania budynków o przeznaczeniu biurowo-usługowym. Druga grupa natomiast odwiedziła plac budowy osiedla mieszkalnego przy ul. Kłobuckiej 9 w Warszawie. Zwiedzanie budowy rozpoczęliśmy od zapoznania się z ogólnymi informacjami dotyczącymi inwestycji m.in. obowiązujących zasad bhp, aktualnej liczby pracowników oraz całkowitym rozmiarze inwestycji i jej koszcie. W trakcie przyglądania się pracom, mieliśmy okazje poznać organizacje placu budowy, technologię wykonania obiektu budowlanego oraz wykorzystywane materiały budowlane. Na pewno fakt poznania rodzaju fundamentów, wykorzystanej izolacji, rodzaju użytych tynków zobrazowało nam treści wielu lekcji. Może ten sposób nauki przełoży się na lepsze oceny z prac klasowych. Kończąc wycieczkę, mieliśmy sposobność obejrzeć teren budowy z najwyższej nowo powstałej kondygnacji. Dzięki temu, że mogliśmy z bliska przyjrzeć się pracom wykonywanym na budowie w trakcie ich trwania, bliższy stał nam się zawód technika budowlanego, o którym mamy na co dzień możliwość uczyć się w murach naszej szkoły.

Image X of Y | « Previous | Next »