3 października 2016 roku, zgodnie z tradycją szkoły, odbył się kolejny już Sejmik Samorządu Uczniowskiego. Miejscem zebrania ze względu na prace remontowe była największa (niestety jeszcze nie wyremontowana) sala lekcyjna numer 118. Po otwarciu obrad ustępujący wiceprzewodniczący z ramienia LO Dominik Kowalski przedstawił wyczerpujące sprawozdanie z działalności Samorządu w roku szkolnym 2015/2016. Kolejnym punktem obrad było przemówienie pani Dyrektor Barbary Krakós, która podsumowała w bardzo pozytywny sposób pracę Samorządu w ubiegłym roku szkolnym. Pani Dyrektor odniosła się także do kwestii remontu parteru oraz kolejnych etapów prac remontowych, a także do ruszającej budowy hali sportowej. Trzecim punktem przewidzianym w harmonogramie był wybór nowego prezydium Samorządu. Zgłosiło się dwóch kandydatów do objęcia funkcji przewodniczącego, pięciu do na stanowisko wiceprzewodniczącego z ramienia Technikum Budownictwa i Architektury oraz czterech na przewodniczącego z ramienia Liceum Ogólnokształcącego. Każdy z kandydatów miał 3 minuty na zaprezentowanie swojej osoby, osiągnięć i planów. Przewidziano także możliwość zadawania kandydatom pytań. Po zakończeniu prezentacji nastąpiło głosowanie, a następnie krótka przerwa poświęcona na przeliczenie przez komisją skrutacyjną głosów,  a także konsumpcję drożdżówek. W wyniku głosowania wybrano następujące osoby:

  • Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 23 – Aleksander Hebda klasa II CL
  • Wiceprzewodnicząca z ramienia Technikum Budownictwa i Architektury  - Dominika Potyra klasa II E
  • Wiceprzewodnicząca z ramienia Liceum Ogólnokształcącego – Maria Kluczyńska z klasy I CL

Ponadto wybraliśmy:

  • Skarbnika – Wiktorię Szaradowską z klasy II KL oraz
  • Rzecznika Samorządu – Łukasza Witczaka z klasy II CL

Ostatnim punktem obrad było zgłaszanie pomysłów dotyczących zmian w funkcjonowaniu Szkoły oraz działalności Samorządu Uczniowskiego.

 Aleksander Hebda

Image X of Y | « Previous | Next »